August 22, 2016

Mặt dựng hệ stick

Mặt dựng nhôm kính hệ stick có thể dùng cho các bề mặt tòa nhà, đặc biệt phù hợp với bề mặt tòa nhà có kiến trúc phức tạp hoặc có nhiều điểm nổi.
August 22, 2016

Mặt dựng bán đồng nhất

Mặt dựng bán đồng nhất là hệ thống mặt dựng lai tạo giữa 2 hệ mặt dựng stick và hệ thống mặt dựng đồng nhất.
August 22, 2016

Mặt dựng đồng nhất

Mặt dựng đồng nhất là hệ thống vách nhôm kính lớn được gia công, sản xuất tại nhà máy sau đó chuyển đến công trình để lắp dựng.