July 25, 2016

Dây chuyền sơn tĩnh điện

Dây chuyền sơn tĩnh điện công ty Phi Kha
July 25, 2016

Dây chuyền sản xuất mặt dựng nhôm kính

Dây chuyền sản xuất mặt dựng nhôm kính Phi Kha
July 25, 2016

Dây chuyền sản xuất tấm ốp Phi Kha

Dây chuyền sản xuất tấm ốp Phi Kha 
July 23, 2016

Hệ thống cửa sổ thông minh

Hệ thống cửa sổ thông minh được Kiefer technic GmbH (Áo) trình diễn.