Bảo hành sản phẩm
November 29, 2016
Chính sách và Quy định chung
November 29, 2016

Quy định và hình thức thanh toán

Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Đồng tiền sử dụng là: đồng tiền Việt Nam

Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.