Category Archives: Chính sách & Quy định

Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Đồng tiền sử dụng là: đồng tiền Việt Nam Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công […]

.
.
.
.