1. Địa điểm: Km4 Đường Hùng Vương – TP. Thái Bình
  2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Sao Mai
  3. Hạng mục thi công: Cửa, vách kính mặt dựng, mái sảnh kính, lam louver