Tag Archives: Ưu và nhược điểm của nhôm

Ưu và nhược điểm của nhôm trong kết cấu

cửa nhôm

Nhôm được phát hiện hơn 200 năm trước và sau thời kỳ phát triển ban đầu, nhôm đã được sử dụng trong nhiều ứng dụng kết cấu. Tuy nhiên, nó lần đầu tiên được sử dụng ồ ạt vào những năm 1920 khi nó chủ yếu được sử dụng theo hướng chi tiết trang trí. Tuy […]

.
.
.
.