Category Archives: TIN TỨC

Chính sách và Quy định chung

I. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN BÁN VÀ BÊN MUA Quyền và trách nhiệm của bên bán: 1. Cung cấp đầy đủ xuất xứ hàng hoá và chứng chỉ chất lượng của sản phẩm 2. Cung cấp tổ chức thi công, lắp đặt bảo đảm theo thiết kế đã phê duyệt của khách hàng. […]

.
.
.
.
0902 168 238