SẢN PHẨM METAL DOOR

SẢN PHẨM CỬA ĐI METAL DOOR

Cửa đi với cách lắp ghép khá đơn giản, nhiều vật liệu thông minh khác nhau mà vẫn đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng, nên sản phẩm cửa đi mở, cửa đi trượt, vừa đi vừa xếp vừa trượt, cửa xoay, cửa chống cháy, cửa thông minh…. đang rất được ưa chuộng và sử dụng khá phổ biến Việt Nam

Cửa đi mở

Cửa đi

Cửa đi trượt

Cửa đi trượt

Cửa đi vừa xếp vừa trượt

Cửa đi vừa xếp vừa trượt

Cửa xoay

Cửa xoay

Cửa thông minh

Cửa thông minh

Cửa chống cháy

Cửa chống cháy

CLIPS MÔ PHỎNG CỬA ĐI

Vui lòng click hình ảnh để xem mô phỏng

MẪU PROFILE HỆ CỬA ĐI